تحلیل نمودار روزانه دلار دوم اسفندماه | USDIRR DAILy CHART ANALYSIS 21feb

تصویر بزرگتر

Resistance: 13700 – 14600
12200 – 12000 : support

انتظار: 
رنج در منطقه ی مشخص شده.

توضیح: اگر خودتان در تحلیل قبلی (https://bit.ly/2TVadi1) خط مقاومت شیب دار را که نشانگر یک روند حمایتی – مقاومتی است ادامه دهید به اولین مقاومت قدرتمند (13700) دست می‌یابید. چارت آپدیت شده در داخل این پست (نمودار بالا) درج شده است.

پیروز باشید.