بروز رسانی/تحلیل روند بیتکوین چارت روزانه 24اردیبهشت | BTC DAILY CHART ANALYSIS 14May

در تحلیل پیش رو با فرض یک فرصت ورود در یک روند اصلاحی دو سناریو بر روی چارت ارائه گردید. 

همانطور که در کانال تلگرام مطرح گردید محدوده ی حمایتی 5800 به شرط تثبیت بالای این محدوده بهترین موقعیت فعلی در یک روند صعودی بود.

در ادامه ی این روند به شرط تثبیت زیر منطقه ی مشخص شده (8500 – 8800) احتمالا با یک اصلاح همراه خواهیم بود.موقعیت مناسب برای ورود مجدد حوالی 6000 در این تحلیل گمارده شده است.
در انتها تصویری از چارت تحلیلی این جانب از روند پیش روی بیتکوین مشاهده می کنید.


تصویر بزرگتر

بروزرسانی27 اردیبهشت:

همانطور که انتظار می رفت روند قیمتی از محدوده ی مشخص شده در چارت تحلیلی عقب نشینی کرد؛ در چارت اپدیت شده یک مقاومت میانی به رنگ آبی اضافه شد. بدیهی است احتمال برگشت از هرکدام از خطوط حمایتی وجود دارد اما دو مسیر ترسیم شده برروی چارت از احتمال بیشتری برای وقوع برخوردار است.

به هر ترتیب در صورت عبور از قیمت از محدوده ی مقاومت (محدوده مشخص شده با رنگ قرمز) اهداف 9800 -10200 و 12200 را می توان متصور بود.

چارت آپدیت شده

تصویر بزرگتر

در انتها، در صورت تمایل برای دریافت تحلیل های بیشتر می توانید در کانال تلگرامی زیر همراه ما باشید.

https://t.me/Tfinance