وپست -پست بانک 6آذرماه/ Post Bank 27NOVEMBER

                 Original size

 

After a bullish cycle and touching 6000rial it seems that a strong support zone around 3700-3800rial has been formed so a new uptraend can be close.
As you can see the overall trend is an uptrend and there are some clear signals on the chart that talk to you about ‘a new uptrend starting’ ,we can buy it by considering money & risk management.
Previous high can be considered as the last target besides, specified TPs can be use for to save profit or adding to your position due to your money management.

Uptrend Continuation is probable but first we need a valid break-out of last high.
Have a good trade ♥


بنظر می رسد پس از یک دوره ی رشد تا سقف قیمتی ۶۰۰۰ ریالی، کف قیمتی قدرتمندی در حوالی ۳۷۰۰ – ۳۸۰۰ تشکیل شده است و قیمت مستعد یک رشد دوباره است.با توجه به اینکه روند کلی یک روند صعودی است و سیگنال های واضحی در چارت به جهت شروع یک ترند صعودی جدید پدیدار شده است، می توان با ریسک منطقی اقدام به خرید این سهم نمود.

با در نظر گرفتن هدف نهایی/سقف قبلی‌، می توان در Tpهای مشخص داخل چارت اقدام به سیو سود یا افزایش حجم پوزیشن بسته به مدیریت سرمایه معامله گر داشت.ادامه ی رشد و شکست سقف قبلی نیز دور از انتظار نیست که باید شرایط آن پس از تثبیت در محدوده ی سقف قبلی بررسی شود.

پایدار و پرسود باشید ♥